Sklep

Czyszczenie i konserwacja klimatyzacji w biurze

Wszystkie urządzenia działające w biurach, w tym klimatyzatory, powinny być odpowiednio konserwowane nie rzadziej niż raz w roku. Nieczyszczona klimatyzacja może powodować u osób przebywających w danym pomieszczeniu dolegliwości zdrowotne, w tym m.in. podrażnienia błon śluzowych czy reakcje alergiczne. Należy również monitorować stan techniczny urządzeń. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości niezbędny jest serwis klimatyzacji w biurze. Za klimatyzację w biurze odpowiada pracodawca. Musi zapewnić: • właściwą konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu przeciwdziałania ewentualnym awariom • stosowanie odpowiednich środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych Kiedy należy czyścić klimatyzację? W nieregularnie czyszczonej klimatyzacji i jej instalacjach może rozwijać się kurz, bakterie i grzyby. To wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Przepisy nie regulują kwestii związanej z częstotliwością przeglądów i czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych. Warto jednak kierować się zaleceniami producenta, który zwykle zamieszcza informacje na ten temat w instrukcji eksploatacji danego urządzenia. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia klimatyzacji zależy od różnorodnych czynników, w tym m.in. • rodzaju urządzenia • podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia • przepływu powietrza • zaistniałych awarii • specyfiki przeprowadzanych konserwacji Jeśli producent nie zawarł informacji o częstotliwości czyszczenia klimatyzacji, przyjmuje się, że należy o to zadbać nie rzadziej niż raz w roku. Wszystkie obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny podlegać kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich elementów budynku oraz sprzętów w nim działających.
Klimatyzacja box-klimatyzatory
 • Jednostki naścienne
 • Przypodłogowe
 • Jednostki kanałowe i kasetonowe
zobacz więcej
Wentylacja box-art-wentylacyjne
 • Vestibulum ut felis risus
 • Praesent in quam ut libero
 • Nullam semper elementum
zobacz więcej
Pompy ciepła
i ogrzewanie
box-pompy
 • System Monoblok
 • System Split
zobacz więcej
Chłodnictwo box-chlodnictwo
 • Systemy Daikin
 • Agregaty skraplające
 • Agregaty skraplające ZEAS
zobacz więcej
Projektowanie,
montaż, doradztwo
box-projektowanie
 • Projektujemy rozwiązania
 • Montujemy systemy
 • Doradzamy
zobacz więcej